Tuesday, May 30, 2017

Yes To The Truth - Facebook TOC

The illusion of being a "good" person... 2016-12-29
La ilusión de ser una "buena" persona...
De l'illusion d'être une "bonne" personne...
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1234699959942258

Are you a Diva? 2014-03-16
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/614166245328969

Movie theaters are places of ambush 2014-04-24
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/633768940035366
...
Believing in Jesus 2014-03-29
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/620241251388135
...
Rumeur: Dieu seul me voit et il comprend 2014-07-08
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/674333182645608

What if you needed to see something you were blind to? 2014-07-08
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/674333352645591

Sports idolatry 2014-07-08
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/674340215978238

Invitation à la repentance 2014-07-12
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/676317332447193

Ce n'est pas sage de se croire disciple de Jésus sans connaître ses enseignements 2014-07-19
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/680866448658948

La dissolution (dévergondage) 2014-08-12
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/693916114020648

Kisa Bondye di sou bat laponyèt
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/693915947353998
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/921799714565619 (new)

We aren't called to be like other Christians (picture) 2014-08-12
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/693916284020631

The truth must be sought 2014-08-14
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/694697773942482

Godly sorrow leads to repentance 2014-08-22
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/699287223483537

Most of us want to make it on our own 2014-08-28
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/701847749894151
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1072705792808343 2016-07-12

Lè nou pa kwè peche kondui nan lanmò 2014-08-30
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/702761833136076

Quand on est jeune, on veut s'amuser 2014-08-30
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/702760626469530

Quiconque s'élève sera abaissé 2014-09-06
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/706129932799266

Some who have invested billions in their self-esteem 2014-09-24
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/921029401309317

If you desire to live holy, you will receive the Holy Spirit 2014-09-24
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/713995985345994

Moun ki fake k ap rele moun fake 2014-10-23
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/729505640461695

In God we trust 2014-10-29
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/732515876827338

Spirit of Rejection & Jezebel Spirit 2014-10-30
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/733190030093256

The truth about Haloween 2014-10-30
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/733183036760622

Healing is for today 2014-10-30
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/733194943426098

Adultère et Idolâtrie 2014-11-19
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/743243855754540

Pornographie, fornication et prostitution 2014-11-20
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/743359422409650
2015-11-05  v. 2
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/923448164400774

Kote Jezi pase, lavi moun chanje / "Si- w se esklav Bondye, ou libere anba peche" (video) 2014-12-21
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/744331115645814

Careful to not offend anyone but God 2014-11-21
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/744351155643810

The devil doesn't look scrary 2014-11-22
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/744673822278210

Costly and priceless are worlds apart (picture) 2014-11-22
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/744703478941911

Jèn fi kap chèche gason ki gen eksperyans 2014-11-22
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/744674382278154

Expressions qui ne prouvent pas forcément qu'on connaît Dieu 2014-11-24
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/745647092180883

Expressions that do not prove that we know God 2014-11-24
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/745642552181337

Jesus knows when we love things more than Him 2014-11-24
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/745735822172010

Godly sorrow vs the sorrow of the world 2014-11-25
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/745943428817916

The seed of God 2014-11-26
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/746543898757869

Lanmou soti nan Bondye e li reflete karaktè Bondye 2014-11-27
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/747183018693957

Sispann eseye konprann epi kontwole tout bagay ak pwòp sajès pa ou 2014-11-29
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/747888891956703

Jesus is the truth 2014-11-29
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/747928455286080

Husband and wives, obey God commandments regarding your spouse 2014-11-29
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/747949578617301

Moun kap sèvi lajan paka ba ou laverite 2014-12-01
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/749206138491645

Impossible de contraindre une personne à devenir chrétien 2014-12-02
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/749435308468728

De l'illusion d'être une "bonne" personne 2014-12-04
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/750527878359471

Exposing evil makes you an enemy of many 2014-12-05
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/750600428352216

Ou pè djab, ou pa pè Bondye, kiyès ki papa w? 2014-12-05
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/750792718332987

The mythological goddess called Mary (photo & article) 2014-12-06
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/751380281607564/?type=3

Trust in Jesus, not in men 2014-12-06
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/751382518274007

You were washed... 2014-12-06
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/751875341558058

The sin of gluttony 2014-12-07
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/752269394851986

Soufri pou Bondye 2014-12-09
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/753573458054913

Chemen d kwa a 2014-12-09
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/753595691386023

W a gen tan 2014-12-09
https://www.facebook.com/notes/yes-to-the-truth/w-a-gen-tan/753601421385450

Mon parcours dans le système éducatif Haïtien 2014-12-10
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/754049621340630

Legliz Jezikri A 2014-12-12

https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/754827971262795
Sleep Paralysis (picture) 2014-12-13
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/755257687886490

Refleksyon sou "Timoun tou piti n te konn fè gwo lanmou." (Zin) 2014-11-16, 2014-12-13, 2015-02-02
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/741335945945331
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/755308374548088
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/786265958118996

Depi wap peche, se manje yap manje w 2014-12-15
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/756485634430362

Ou pa ka pwoche bò kot Bondye an rebèl ak peche w san remò 2014-12-15
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/756487274430198


Eternal life is the gift of God. Why will you perish? 2014-12-15
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/756525801093012

Asking, Seeking and Knocking 2014-12-15
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/756204584458467 (study: 2015-05-22)

Christ est mort pour qu'on soit rendu libre du péché 2014-12-18
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/757964404282485

Truth is bread 2014-12-18
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/757493350996257

Keeping Jesus' word 2014-12-20
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/760265944052331

Les saints selon Dieu 2014-12-21
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/761097297302529

Le mariage n'est pas un jeu 2014-12-21
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/761173227294936

Renmen lajan 2014-12-21
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/761190983959827

Nou dwe jije 2014-12-22
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/761662480579344
2015-11-03 v. 2
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/922526464492944

Les origines de Noël, païennes ou bibliques (video) 2014-12-23
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/761859420559650

Si ou pap obeyi Bondye, pawòl li ap jije w 2014-12-23
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/761874517224807

Pè ak pastè pa la kòm otorite ant lèzòm ak Bondye 2014-12-21, 2014-12-23
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/761090637303195
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/762027390542853

Motivation speaker or messenger of God? Can you discern? (photo) 2014-12-24
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/762937777118481

Do not judge (photo) 2014-12-24
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/762936167118642

Qui n'a rien n'a rien 'a perdre... 2014-12-24
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/762691143809811

Do not be anxious 2014-12-27
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/764996373579288

We follow Jesus because... 2014-12-29
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/766426556769603


Jistis = Sa ki dwat devan Bondye 2014-12-29
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/765802826831976

Sèvi zidòl nan espò (video) 2014-12-31
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/767599519985640

Maryaj bizins / pou rezidans 2015-01-04
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/770835009662091

Konsèy pou moun kap chèche marye 2015-01-04
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/771090592969866

Kisa ki yon zidòl e kisa sa vle di sèvi zidòl 2015-01-04
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/771615842917341

If Loving You Is Wrong, I Don't Want to Be Right. Really? 2015-01-06
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/772986702780255

Quel jour est le Sabbat biblique? 2015-01-07
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/773614992717426

On préfère vivre comme un diable 2015-01-15
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/777334232345502

Ou toujou mache ak kapòt? 2015-01-16
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/777847798960812

Saint or sinner 2015-01-17
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/778244185587840/

The Christian youth and Kissing as proof of love 2015-01-18
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/779035595508699

Enfimyè, edikasyon, planin familyal, abstinans 2015-01-18
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/779036492175276

Bay Bondye dwa mete bouch 2015-01-20
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/779747562104169

Travèse lari pinga Satan di ou pa gen dwa travèse a 2015-01-29
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/784159371662988

Blanchir la Peau Jusqu'à se Détruire ! Un Drame Africain... 2015-02-01
https://www.youtube.com/watch?v=cgVGQjUo8os

Renmen ak damou pa menm 2015-02-02
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/786267234785535
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/816031348475790
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/755306707881588

Saint-Valentin: invitation au discernement 2015-02-06 & 2016-02-06
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/787823527963239
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/970693259676264

Koupe tèt boule kay 2015-02-08
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/789282424484016

Banbòch pa pou kretyen 2015-02-09
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/789320047813587

The sadness and lies of society by Cynthia Verna 2015-02-10
https://www.facebook.com/video.php?v=10152517443995194

La conversion à Dieu 2015-02-14
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/791762574236001

Ke nanm nou repoze an pè (aksidan sou pakou kanaval 2015) 2015-02-18
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/794523510626574

Génération 2015-02-22
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/796529913759267

Repentance et pardon 2015-02-22
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/797067057038886

Disènman nan legliz 2015-02-22
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/796865630392362

La sainteté, le diable et ce qu'il a à offrir 2015-02-22
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/797006373711621

Si gen "kretyen vivan", gen kretyen ki pa vivan tou. 2015-02-25
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/798615953550663

Kòmantè sou Galasi 5:19-21 2015-02-25
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/798614616884130

Jojo pran pòz li konvèrti 2015-02-28
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/800143690064556

Yo te mete tou sa yo te genyen ansanm 2015-03-02
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/800962149982710

Kòmantè sou Matye 16:18 2015-03-03
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/801547389924186

Tilezanj 2015-03-09
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/804507776294814

Devwa w pou ou egamine tèt ou byen 2015-03-13
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/806568402755418

Kòmantè sou 1 Timote 5:17-18 2015-03-15
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/807782509300674

La sainteté est un don de Dieu 2015-03-16
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/808128285932763

La canonisation dans l'Église Catholique ou la sanctification 2016-03-16
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/808125145933077

Yon mo sou modesti (mesaj pou fi ki sen) 2015-03-17
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/808852245860367

Idolatrie / Sport 2015-03-28
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/814942168584708

La bible est un témoignage vrai 2015-03-31
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/816415241770734

EASTER - PÂQUES - PAK - PASSOVER - DELIVRANS
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1001805299898393 (2016-03-24)
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/816914445054147 (2014-04-01)

Definition of Gentile 2015-04-04
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/818257401586518

Who are the Jews and is Torah just for them? 2015-04-04
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/818257598253165

Christ is the reason for every biblical season 2015-04-04
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/818257911586467

The only bible that others read 2015-04-11
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/821594074586184

La vérité est un pain 2015-04-10
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/821191024626489
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/931805286898395


Konprann tout bagay se rans... 2015-04-15
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/823538084391783

Etid ak Temwayaj sou Galasi 4:10, Kolòs 2:16, Ròm 14:5 ak Saba 2015-04-17
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/824696577609267

Seek the truth. Truth is life. 2015-04-24
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/828714440540814

The earth is not moving 2015-04-28
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/830819236997001

Dîner en blanc 2015-04-28
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/830943776984547

La repentance selon Dieu, par F Nolet 2015-05-08
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQKBVZh0-tlLdVuHhu9wR7mC3F3bS6QSh

Konnen kimoun Bondye ye 2015-05-13
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/837591436319781

Lè yon nonm jwenn yon (bon) madanm 2015-05-16
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/838536779558580

What is Love by Harold Kupp 2015-05-16
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/838540336224891

Facebook selfies and lasciviousness 2015-05-19
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/839906882754903

Si moun pa konvèti pou yo sèvi Bondye se vle yo pa vle 2015-05-20
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/840177402727851

Christian Atheists 2015-05-23
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/841449015934023

Who will be left behind? 2015-05-23
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/841531799259078

Les saints selon Dieu 2015-05-25
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/842629362482655

Divas in the House of God 2015-05-26
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/842887949123463

Il n'y a pas d'intersection 2015-05-31
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/845955072150084/?type=3

The Law is established for Jews and Gentiles (Romans: 3:28-31) 2015-05-31
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/845864538825804

We establish the Law 2015-06-02
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/847629251982666/?type=1

Yoga pants and modesty 2015-06-03
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/847810311964560/?type=1

Jezebel and Ahab spirits, Emasculation of men 2015-06-03
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/847879065291018/?type=1

Exprimer des 'J'aime' sur Facebook et servir Dieu 2015-07-02
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/863176037094654
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/940818579330399 v2

Bicycling, walking the walk of faith and backsliding 2015-07-05
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/864853733593551

Pride goes before destruction 2015-07-11
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/867831679962423

Way of destruction vs way of salvation 2015-08-27
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/891288757616715

We are blind until we see 2015-10-02
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/908215412590716

Malpwòpte vs sanktifikasyon sou fesbouk 2015-10-10
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/911839112228346

Manti ap toujou fè yon moun fèb devan tantasyon 2015-10-12
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/912916418787282/?type=3

Lies will always make someone weak when facing temptation 2015-10-12
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/912941712118086/?type=3

La difficile de Pétion-Ville (poème) 2015-10-19
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/916148298464094

Analyse de Belle, paroles de musique (photo) 2015-10-22
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/970693259676264

Halloween Compromise 2015-10-31
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/921110924634498

Some have a sense of entitlement to call themselves Christians 2015-11-01
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/921705407908383

La Masturbation = (Dieu seul me voit / Bat la ponyèt)  2015-11-01
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/921799714565619

Délivre-nous du mal... 2015-11-01
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/921773444568246

¿Qué Es "Nacido de Nuevo"? Pte. 1 & 2 (videos) 2015-11-03
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/922693514476239

Psalm 14:1 The fool (picture) 2015-11-05
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/923404871071770

Repentance means confess and forsake 2015-11-05
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/923400511072206

Vaccines 2015-11-05
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/923412481071009 +
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/923414741070783

Kill your flesh or your flesh will kill you (picture) 2015-11-06
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/923488777730046

Fatigué(e) avec le péché? Difficile de lire la bible? 2015-11-07
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/924024514343139

Abortion baby thinking 2015-11-07
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/924130630999194

Christian and smoking (note) 2015-11-07
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/924138147665109

Masturbation / fornication / impudicité / impureté (suite) 2015-11-08
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/924360327642891

Warning to fornicators/whoremongers (post) 2015-11-10
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/925464687532455

Love warns (picture) 2015-11-11
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/925922514153339

Your enemies will fall like... (video) 2015-11-12
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/926049944140596

La compassion est une arme (video) 2015-11-13
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/926405687438355

Eve did not sin by eating an apple 2015-11-13
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/926797367399187

How To Stop Sinning Through Grace 01: Where It Starts 2015-11-14
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/926837497395174

Comment combattre les péchés sexuels? 2015-11-15 (video)
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/927334897345434

Testimony of former false convert (video) 2015-11-15
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/927638853981705

Lik 9:23 - Kreyòl la di "bliye tèt ou" 2015-11-16
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/928492467229677

Etre enfant de Dieu pour être en condition pour servir Dieu 2015-11-18
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/928831267195797

Me marier avec une chrétienne (picture) 2015-11-19
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/929072263838364

Hautement estimer la bible et être incrédule 2015-11-19
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/929228597156064

Masturbation and what the bible says 2015-11-16
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/927755473970043

Des seins assassins et des hommes charnels 2015-11-20
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/929355900476667

Matthew 7:13 - Wide is the gate that leads to destruction 2015-11-20
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/929500990462158

Daniel 12:10 - Plusieurs seront purifiés 2015-11-21
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/929817107097213

Listening is decoding the audio stream 2015-11-21
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/929860583759532

The Proverbs 31 Woman (New Testament Version)
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/930047870407470

Aimer une personne VS être fasciné par elle 2015-11-22
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/930124690399788

What you learn from your pastor vs when you study (picture) 2015-11-22
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/930398977039026

Massive Word of Encouragement (post) 2015-11-23
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/930601550352102

Et si la mode n'était pas le model? 2015-11-24
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/930930696985854

Lire l'Épître aux Colossiens et examen  2015-11-24
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/930938176985106

Three things to die daily to (picture) 2015-11-24
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/930938230318434

In the words of Satan (video) 2015-11-25
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/931773786901545

La vérité est un pain 2015-11-26
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/931805286898395

Dieu ne rigole pas avec le péché 2015-11-27
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/932487316830192

Choisir la voie de la justice 2015-11-29
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/933323636746560

N'aimez pas le monde 2015-11-30
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/933635916715332

Homosexuality, prostitution, tolerance and bias 2015-12-05
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/935864999825757/?type=3

Sagesse des "sages" 2015-12-11
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/939023956176528

Santa is the fiction. Jesus is the truth 2015-12-16
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/940815299330727/?type=3

Ezekiel's Prophecy and the Lost Sheep of Israel (revised) 2015-12-16
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/941155702630020
http://youtu.be/xd0Y1HvP1tc

Christians Are Killing Their Unborn With Birth Control Pills (Pastor Jimenez) 2015-12-18
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/941726812572909
https://youtu.be/aHgqLCyMQ2g

La vérité sur Noël 2015-12-25
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/946295202116070

Be Good for Goodness Sake 2015-12-24
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/945761118836145

Cancer awareness 2015-12-28
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/947775891968001
https://www.youtube.com/watch?v=KqJAzQe7_0g

If you are having sex... (picture) 2015-12-31
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/949135931831997

Testimonies from former false converts 2016-01-01
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/949859065093017

https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/949853188426938
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/949853111760279
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/949852978426959

Jezebel manipulation in relationships 2016-01-01
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/950042861741304

Loving and being in love 2016-01-01
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/950063585072565

What Does The Bible Say About Video Games? 2016-01-07
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/952933434785580
https://youtu.be/sMFu9XymFvU

La sagesse n'est inaccessible à personne 2016-01-05
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/952061994872724

Why you don't hear from God (video) 2016-01-10
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/954366937975563

Pawòl Bondye sou Maryaj 2016-01-12
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/956832574395666
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/733233463422246 (old1)
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/733199600092299 (old2)

Un pauvre pécheur ne peut pas être un juste en même temps 2016-01-22
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/962327323846191
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/748925438519715

Sin is like gasoline (short) 2016-01-19
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/961233210622269
Sin is like gasoline (extended) 2016-01-23
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/962907113788212

Sagging pants... 2016-01-19
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/961279733950950

Rebèl twouve renmen mesaj 'levanjil' ou a? 2016-01-22
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/962319577180299

Getting right with God today (picture) 2016-01-22
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/962328993846024

Matthew 23:15 Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! 2016-01-22
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/962546513824272

If you have not sought the truth 2016-01-22
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/962547370490853

Women must take responsibility for dressing modestly 2016-01-22
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/962331840512406

Jesus Testimony - Ex Escort Almost Sold her Soul to the devil 2016-01-23
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/963114173767506

Be a girl who honors her future husband (picture) 2016-01-25
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/964188833660040

Siham... Témoignage chrétien d'une musulmane convertie au Christ (video) 2016-01-29
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/966420943436829

Jesu sove-me (music) 2016-02-02
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/968574796554777

Discernement autour de la Saint-Valentin2016-02-06
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/970693259676264

I caught my daughter playing with a black kid (video) 2016-02-08
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/971624626249794

Beyonce, Sasha Fierce, and Demon Possession (videos) 2016-02-08
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/971781172900806

Men's suicidal life (video) 2016-02-08https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/971785129567077Examen de corazón (video) 2016-02-08https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/971842296228027
Test of Faith (picture) 2016-02-09
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/972323652846558

Galasi 5:21 di banbòch pa pou kretyen 2016-02-09
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/789320047813587

Drafting mothers and daughters into combat (post) 2016-02-10
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/972896602789263

Fasting... (videos) 2016-02-11
A 14 year old's 3 day fast for Christ !!!!!!! Testimonyhttps://www.facebook.com/yestothetruth/posts/973480082730915https://youtu.be/spSNcaatQc0

When the Son of man comes, shall he find *the* faith on the earth? 2016-02-13
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/974802715931985

What does the bible say about video games? (video) 2016-02-13
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/974262352652688

Why you don't hear from God 2016-02-13
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/974259069319683

Praying without ceasing 2016-02-14
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/975289209216669

Do you believe in miracles? 2016-02-16
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/976501362428787

Cancer exmination 2016-02-17
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/976515649094025


Cleaning up your physical space... If you want newness... 2016-02-17, 2016-04-18; 2017-01-10
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/976674235744833
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1250774361668151

Joseph et la femme de Potiphar 2016-02-18, 15
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/975860769159513/?type=3
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/977483065663950

The eye is the lamp of the body 2016-02-18
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/977570962321827

If you don't know the truth... 2016-02-18
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/977602022318721

You shall know the truth, and the truth shall make you free 2016-02-18
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/977413285670928/?type=3

Amour ou flatterie? (L'amour est difficile...) 2016-02-23
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/980781822000741

Mascarades Humaines2016-02-24
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/981180708627519

Thanking God for blessings 2016-02-27
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/982989051780018

Gratefulness, love of God, obedience 2016-02-27
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/982989281779995

The Myth of the Imputed Righteousness of Christ (video) (shared) 2016-02-27
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/983157688429821
On appelle "méchant" 2016-02-28
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/983809295031327

Se pa pi bon w pi bon2016-03-06
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/988626754549581

La louange 2016-03-10
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/991082677637322

 Réflexions sur l’Identité d'un Disciple de Jésus-Christhttps://www.facebook.com/yestothetruth/posts/992637937481796

Forsaking to follow Jesus 2016-03-12
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/992800980798825/?type=3

Beware of false prophets- I - 2016-03-12
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/992802594131997

Blessings of persecution... 2016-03-12
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/992805934131663

Why men will not read the bible 2016-03-12
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/992940564118200

Beware of false prophets- II - 2016-03-19
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/997188790360044

Fish is meant to be caught 2016-03-21
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/999340246811565


Pak - delivrans - rezireksyon 2016-03-24
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1001805299898393

The great Easter fraud 2016-03-25
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1003098073102449

Pentecost - Invitation to read Acts 2 2016-03-26
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1004460752966181

Easter celebrationsvs Passover 2016-03-26
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1004504129628510

Those who have been forgiven much love much 2016-03-26
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/1004571392955117/?type=3

Having Killed the Messiah 2016-03-28
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1006056156139974

He was misunderstood 2016-03-28
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1006417476103842

Romans 7-8: law 2016-03-28
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/1006588682753388/?type=3

La repentance et le pardon 2016-03-31
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1009837209095202

Homme Irrésolu 2016-04-02
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1010928742319382

If you want me in your life, prove it 2016-04-02
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/1011272562285000/?type=3

"Coming as you are" to God does imply a changed heart 2016-04-03
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1011564658922457

Being set free from sin 2016-04-04https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1012053428873580
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1388713451207574

Emasculation of modern men, immodesty, lasciviousness... 2016-04-07
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1013936795351910

Sabbath and correctly dividing the word of truth 2016-04-09
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1015479621864294

The Grace of God (misunderstood) 2016-04-12
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1017064211705835

Scriptures on righteousness 2016-04-14
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1018129421599314

Spiritual Warfare links: Can a Christian have a demon? 2016-04-16
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1019425664803023

La Difficile de Pétion-Ville2016-04-16
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1019445648134358

Former Transgender Walt Heyer Says His Story Is Banned On US Television (video) 2016-04-16
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1019516424793947

Testimony of Ex-Gay / Homo / Drag / Transgender No More! JUSTIFIED!!! AMEN!! (video) 2016-04-16
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1019516098127313

If you want newness in your life... 2016-04-17
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/976674235744833
"Life is short/too short" is satanic propaganda 2016-04-21
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1022263891185867

What to do during rush hour in your local town? (post) 2016-04-22
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1024000907678832

Things that stop you from being found (Anointed Fire) 2016-04-30
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1028174863928103

Born this way or Bound this way? (picture) 2016-05-08
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/1032583403487249/?type=3

The Nice Guy Syndrome 2016-05-11
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1034697573275832

Idantifye Lespri Jezabèl La (pati 1 ak 2 - sou 4) (video) 2016-05-16
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1037701102975479

Churches with a 501(c)(3) status2016-05-16
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1037810606297862

Many are called but few are chosen 2016-05-18
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1038404072905182

Getting emotional 2016-05-26
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1043451525733770

Everybody wants to change the world 2016-05-26
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1043534712392118

Jesus ate with sinners 2016-06-06
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1050154075063515

Walking as He walked 2016-06-18
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1057536947658561

Abraham believed God, and it was accounted to him as righteousness 2016-06-19
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1058353070910282

On the sinner's prayer 2016-06-19
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1058510130894576

On deliverance and healing 2016-06-21
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1059351254143797

Who am I to judge? 2016-06-25
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1062040167208239

Activities Updates and Donations 2016-06-25
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1062301057182150

Blind or not? 2016-07-06
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1069023819843207

If you are in a big enough cage... 2016-07-07
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1069340509811538

Judge Not. Period! (Follow up to "Who am I to judge?") 2016-07-09
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1070976559647933

Making it on our own 2016-07-12
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1072705792808343

"You don't know me!" 2016-07-15
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1075110962567826

On righteousness and righteous judgment 2016-07-17
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1076509989094590

Konvèti vle di tounen vin jwenn Bondye 2016-07-20
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1078622905549965

Pawòl la di tout moun fè peche 2016-07-23
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1080323288713260

Gens de mauvaise vie 2016-07-31
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1086181194794136

Being merciful 2016-08-03
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1087816404630615

What we do daily 2016-08-03
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1088223541256568

Don't take life too seriously 2016-08-04
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1088785257867063

Not liked 2016-08-04
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1088955334516722

By all means, preach to the choir 2016-08-05
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1089663834445872

Concerning Worship Music 2016-08-08
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1092034044208851

God won't just throw stuff at you... 2016-08-09
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1092785190800403

Repentance in 1 Kings 8 2016-08-10
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1093430967402492

We have led someone to "accept the Lord" 2016-08-10
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1093638877381701

You don't exist to try to give meaning to your life 2016-08-11
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1094691463943109

Children of God must not settle 2016-08-11
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1094703693941886

Dios no simplemente va a tirar cosas a ustedes... (Spanish) 2016-08-12
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1095234987222090

No Painless way to repent - Joan and John 2016-08-13
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1096028333809422

You don't have to be anybody's boyfriend (picture) 2016-08-13
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/1096228743789381

In fervent prayer you will find Him (video) 2016-08-15
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1097960273616228

Jesus is there for you: cut out the middleman (video) 2016-08-16
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1098290993583156

Preaching on Luke 14:12-15 (inviting the poor) 2016-08-17
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1099204970158425
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1416870238391895 2017-06-24

What Repentance Involves 2016-08-22
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1103822343030021

The more you walk with God... 2016-08-24
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1105562729522649

If you don't get greed right... 2016-08-26
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1107206486024940

Strong woman submitted to God (picture)2016-08-30
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/1110179249060997

Dios creó a una mujer libre, no una feminista (texto) (Spanish) 2016-08-30
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1110233812388874

Dios creó a una mujer libre, no una feminista (con inmagen)(picture) (Spanish) 2016-08-30
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/1110232799055642/

History of the word "church" (picture) 2016-08-31
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/1111143365631252/

Women dressing immodestly 2016-09-02
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1112922605453328

Méchanceté... 2016-09-03
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1114105075335081

Dévergondage... 2016-09-03
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1114115205334068

Faith of Jesus VS Faith in Jesus 2016-09-04
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1112376252174630

Called to Holiness 2016-09-07
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1117454888333433

Struggling with addiction (shared post) 2016-09-10
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1120629608015961

Vigilance failure (and correction) 2016-09-13
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1122924604453128

Emasculation of modern men, immodesty, lasciviousness, feminism... 2016-09-15
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1124583127620609

Jesus did say "Go, and sin no more" (video) 2016-09-16
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1125539130858342

Being convicted of sin 2016-09-18
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1127114760700779

Used to having more than you need / Out of comfortable situations... (picture) 2016-10-04
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/1141623442583244

La ventana de oportunidad para ser salvo se estí cerrando (picture) (Spanish) 2016-10-07
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/1143941949018060/

Man in this world, raising a daughter 2016-10-07
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1144302862315302

Interesting masonic screenshot from House of Cards (picture) 2016-10-08
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/1144796545599267

The Emasculation of Modern Men (sermon) and Comments of Feminism 2016-10-17
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1154146011330987

Following the example of Job and the necessity of repentance 2016-10-20
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1157152647696990

Loving self-image more than truth 2016-11-03
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1171157679629820

Pray for People who Piss you off (3P or PPP challenge) (picture)2016-11-13
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/1183192301759691/?type=3

Yield Road Sign - This is a Public Service Announcement (picture) 2016-11-15
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/1185329208212667/?type=3

Pro-Purity, Virginity Value, Self-Control
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1189083234503931

Continuing in sin? 2016-12-10
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1214911311921123

Prayer / Intercession 2016-12-10
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1214912195254368

Asking, not chasing 2016-12-10 (EN, FR, Spanish)
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1214912535254334

"Diesel Fuel Only" Analogy or #JesusTheOnlyWay (picture) 2016-12-19
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/1224877450924509/?type=3

Asking, seeking and knocking, with faith and patience 2016-12-23
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1228451613900426

Our God is a God of precise things happening at precise times 2016-12-24
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1228958397183081

Come out of the world (#stopplayingchurch) (picture) (shared) 2016-12-24
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/1228986513846936/

Père Noël... Manman Marie, Reine du Ciel... 2016-12-24
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1229259907152930

Randomness is only an appearance, not a reality 2016-12-26
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1230452820366972

The illusion of being a "good" person... 2016-12-29 (EN, FR, Spanish)
La ilusión de ser una "buena" persona...
De l'illusion d'être une "bonne" personne...
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1234699959942258

You give more when you have less to give 2016-12-30
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1236573183088269

Boiled Eggs Genius2016-12-30
https://www.facebook.com/yestothetruth/videos/1236067289805525/

W a gen tan 2017-01-01
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1240102566068664

May the New Year bring you... (picture) 2017-01-01
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/1239860006092920/?type=3

Étant honnête, on peut s'apprécier justement et se détourner du mal 2017-01-04
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1245750055503915

What word is in you? 2017-01-04
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1245823472163240

Blessings and curses 2017-01-05 222
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1246601685418752

Mensaje para las madres solteras y las personas que las aman 2017-01-05
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1246665775412343

This prayer has commands and petitions 2017-01-06
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1247541688658085

If you want newness in your life 2017-01-10
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1250774361668151

El evangelio de la riqueza (material) y la infidelidad espiritual (picture) (Spanish) 2017-01-13
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/1253162024762718

Lying as a weakness 2017-01-13
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1253302201415367

The world today as Egypt's Phataoh 2017-01-13
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1253340644744856

The more people are praying the better 2017-01-13
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1253346828077571

Speaking in tongues (not) 2017-01-14
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1254092804669640

The KJV translates three distinct Greek words as 'hell'! Time to study. 2017-01-14
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1254214134657507

Study of the word "destroy" (G622) in the bible 2017-01-14
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1254218944657026

On Hell and Forever... (Bible Study) 2017-01-14
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1254247944654126

A help meet for him (Genesis 2:18) 2017-01-15
Ayuda idónea para él (Genesis 2:18) (Spanish)
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1255267894552131

Men always ought to pray and not faint 2017-01-21
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1261033810642206

Television shows as stumbling blocks to believers 2017-01-22
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1261429997269254

Watch and pray, lest you be devoured 2017-01-22
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1261746837237570

La Connaissance de la Vérité 2017-01-24
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1264167203662200

Praying is like hammering (EN, Spanish) 2017-02-03
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1274208472658073

Jonah called the city of Nineveh to repentance 2017-02-07
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1277747762304144

By the word of their testimony 2017-02-09
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1279641645448089

No authority over your own body (married people) 2017-02-10
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1280600268685560

"One Life. Live It." 2017-02-12
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1282232545188999

Lest by her continual coming she wears me out 2017-02-13
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1283249195087334

Rejoice 2017-02-13
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1283298685082385

Always pray and not faint (Luke 18:1) 2017-02-17
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1288273617918225

(May) God bless you! 2017-02-18
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1288734137872173

If your right hand... (video) (shared) 2017-02-19
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1290238084388445

Pornography & Masturbation Addiction - Mass Exodus (video) (shared) 2017-02-19
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1290236637721923

Stand for Purity (no more boyfriend/girlfriend sex) 2017-02-14
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1284755328270054

Using birth control (shared post) 2017-02-20
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1290745701004350

Epaphras prayed without ceasing 2017-02-20
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1290872150991705

The synergy of Asking and Seeking 2017-02-22 1:33a, 222
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1292564657489121

"God is most glorified in us when we are most satisfied in Him" (quote) 2017-02-22
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1293279070751013

Joy vs. Pleasures... 2017-02-22
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1293292174083036

Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. (Hebrews 11:1) 2017-02-24
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/1295116150567305

Turning one's back to the world and living for Jesus (picture) 2017-02-25
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/1295640273848226/

Abiding in the Teaching of Christ 2017-02-26
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1296578623754391

We follow Jesus because we trust Him... (video) (shared) 2017-02-28
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1298179120261008

A new lifestyle vs. the new life in Christ 2017-03-01
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1299740030104917

Works of the flesh (Galatians 5:19-21) (word study) 2017-03-03
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1301466496598937

God cannot hide from those who seek Him with their whole heart 2017-03-03
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1301482383264015

Zacchaeus understood repentance 2017-03-04
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1302312669847653

Ser 100% Cristiano (Spanish) 2017-03-07
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1304351356310451

Publicaciones en Español (Spanish) 2017-03-07
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1304353422976911

"Ask Jesus into your heart" / "Accept Jesus/"Accept the Lord" (picture) 2017-03-09
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/1306316139447306

Make your requests known to God #Ask 2017-03-11
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1308493705896216

The Preparation of the Heart 2017-03-12
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1310196552392598

Chak ane ou ale nan sèvis Pak - Ranje dosye w 2017-03-13
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1310882875657299

Perseverance, Persistence, Patience (word study) 2017-03-13
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1311231672289086

Has the gospel of Jesus Christ reached you and your family? 2017-03-15 (EN, FR, Spanish, KR)
L'évangile de Jésus-Christ vous a-t-il atteint, vous et votre famille?
¿Le ha alcanzado el evangelio de Jesucristo a si y a su familia?
Èske levanjil Jezi Kris la rive jwen ou ansanm ak fanmi ou?
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1313006458778274

Answer the call to repentance 2017-03-20
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1316848061727447

La Dîme (shared post) 2017-03-20
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1317348118344108

If led by the Spirit, not under the law 2017-03-20
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1317477174997869

The gospel of Jesus (videos) (shared) 2017-03-22; 2017-01-29
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1319595901452663 https://youtu.be/fR5AxX4UWl4
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1269093246502929 https://www.youtube.com/watch?v=doVjtTSxmH4

Dangerous evangelization giving sinners a new context for their sins and no change
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1319676521444601

I have a relationship with the living God 2017-03-24
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1321348697944050

Charm, Beauty and Deceitfulness 2017-03-26
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1323118614433725

Pray 2017-03-28
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1325398360872417

Flee sexual immorality 2017-03-30
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1326890580723195

Test of faithfulness 2017-03-31
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1328060437272876

Giving God a deadline 2017-04-01
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1329451573800429

Pure coincidence 2017-04-01
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1329459217132998

A weekly appointment with the week-end 2017-04-01
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1329522127126707

Test the spirits 2017-04-02
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1330228300389423

Being Judgemental 2017-04-02
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1330238707055049

Letter to a member of the body of Christ 2017-04-03
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1331001986978721

Faith in Jesus (EN, FR) 2017-04-03
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1331040540308199

Natural food 2017-04-04
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1332232570188996

Hope beyond this passing life 2017-04-05
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1333446906734229

Sinners who are converted have a new life and new words they live by 2017-04-07
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1335396606539259

The world vs. the people of God 2017-04-07
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1335722139840039

Righteous person intercession for others 2017-04-10
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1338415336237386

The Narrow Way 2017-04-10
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1339074109504842

"Only God can judge me!" 2017-04-13
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1342248582520728

'Women do not have to be modest in order to be respected' 2017-04-13
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1342252345853685

Being in position to receive God's answers 2017-04-14
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1343381515740768

You are being refined through trials 2017-04-18
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1347315355347384

Being entertained to death 2017-04-20
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1349063851839201

Ministers of reconciliation know what to do: share the good news (truth) 2017-04-23
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/1352577891487797

Sèvi zidòl nan espò II 2017-04-25
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1354607247951528

Speak to your mountains 2017-04-26
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1355997074479212

Entering into God's rest and walking in it 2017-04-28
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1358226527589600

Is there such thing as a "false church"? 2017-05-01
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1361779513900968

"Don't hang your eternity on a 'sinner's prayer'." 2017-05-04
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1364783733600546

Walk in faith 2017-05-04
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1365075070238079

The works of faith (picture) (EN, Spanish) 2017-05-05
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/1366148280130758

Ant Wisdom 2017-05-14
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/1375200202558899

Proving your walk 2017-05-15
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1366643713414548

Sleep Paralysis Demonic Attack 2017-05-18
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1378767512202168
https://www.youtube.com/watch?v=YKNfZTWnFvA

A virtuous woman's worth 2017-05-24
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1387138581365061

Yield 2017-05-24
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/1387268171352102

The Rich and Their Treasures 2017-05-27
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1389961557749430

"You always have the poor with you." 2017-05-27
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1389960581082861

"God does not see my sins..."(Lie Exposed) 2017-05-26
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1388744144537838

Anyone who hungers and thirsts for righteousness shall be filled. 2017-05-26
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1388713451207574

Walking by faith and under precise direction 2017-05-31
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1393478494064403

The wisdom of listening to advice 2017-06-02
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1395284797217106

Considerations on Religion 2017-06-04
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1397700456975540

System of error 2017-06-05
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1398990216846564

Hearing half the Gospel message 2017-06-06
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/1400165176729068

Suffering is part of the walk 2017-06-08
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1401040159974903

Getting into the ark 2017-06-08
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1401775003234752

Faith without fears 2017-06-10
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1404079403004312

My God shall supply all my needs 2017-06-11
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/1404632496282336

Walking with God with humility and faith 2017-06-11
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1404948929584026

God needs your time 2017-06-19
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1412273012184951

How did this happen? (routine degradation of women) 2017-06-24
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1416245871787665

Preaching on Luke 14:12-15 (inviting the poor) 2017-06-24
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1416870238391895

Qu'est- ce que la repentance? (Ministère de Libération et de Délivrance) 2017-06-25
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1019982044805835&id=705703436233699

Seeking after a sign 2017-06-26
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1418450171567235

Love not the world (If you are worldly, you are not spiritual) 2017-06-26
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQKBVZh0-tlKH-nXRkl9UnedHo1Fnjoxg

How did this happen? (Follow-up thoughts) 2017-06-26
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1418532321559020

Still living for yourself 2017-06-27
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1419513794794206

Checking false teachers 2017-06-29
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1422026211209631

Jesus did not "become sin" 2017-06-29
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1422107411201511

I can 2017-06-3
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1423032851108967

The Myth of Casting Stones 2017-07-01
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1423838511028401

Marriage and Divorce Study and Notes 2017-07-04
https://www.facebook.com/yestothetruth/videos/1427039744041611

Jesus' last words to his disciples 2017-07-05
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1427668853978700
 
Testimony with no blood 2017-07-10
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1432770193468566

You can serve sin or serve God, not both 2017-07-12
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1433800200032232

Confesser ses péchés... se repentir... se convertir... Quel est le lien? 2017-07-12

Walk in the Spirit (Galatians 5:16) 2017-07-14
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1435997813145804

Sinful Addictions (the cure) 2017-07-16
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1438325396246379

Deny yourself 2017-07-16
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1438343332911252

Carrying one's cross 2017-07-17
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1438866049525647

Speaking in tongues 2017-07-19
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1440328922712693

Make Sure of your salvation 2017-07-21
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1442522219160030

Prayer for the woman that the man of God has prayed for 2017-07-25 12:23pm
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1446398108772441


Can you spot a false prophet? 2017-07-29
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1448109951934590

Running the race to finish it 2017-07-29
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1449758858436366

Jesus came to change the focus of men 2017-07-30
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1451038944975024

What is included in a testimony of salvation 2017-07-31
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1451359738276278

You must be born again by Zac Poonen (message shared) 2017-07-31
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/1451935061552079

The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life - #reset 2017-08-02
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1453501254728793 

Ser testigo de Jesús (Spanish) 2017-08-03
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1454486131296972

The word Pharisee 2017-08-07
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1457669847645267

Church as a gathering of people
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1459384540807131

Masturbation in the bible (FR, EN) 2017-08-10
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1460647617347490

Repentance with works consistent with repentance 2017-08-12
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1462238600521725

Dieu nous a donné la vie éternelle 2017-08-14
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1463582813720637

Jesus did not come on this earth to walk as a superhero that did not sin 2017-08-16
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1465543716857880

Hidden Sins of the Heart 2017-08-19
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1467707989974786

Truth to restore the soul 2017-08-20
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1468559739889611

Ni le Vodou, ni l'Église Catholique n'a la vérité 2017-08-22
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1470078526404399

Réponse à "Je suis chrétien et vaudouisant. Qui suis-je?" - Un article de Walter Innocent Jr.

https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1470188359726749

Wisdom according to God 2017-08-24
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1471864752892443

Gens de mauvaise vie 2017-08-24
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1471606606251591

Slavery and the bible 2017-08-25
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1473281099417475 

Who do you think is going to win? 2017-08-27
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1473672146045037

Following God's direction out of love 2017-08-29
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1475669852511933

Complete Surrender 2017-08-30
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1476884879057097

The work of the Gospel 2017-09-01
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1478247578920827

Have victory over your unseen enemies 2017-09-02
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1479124865499765

This society and the genderqueer
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1479572895454962

Disobedience is unbelief 2017-09-03
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1479877982091120

The Father says to the Son (our example) 2017-09-04
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1480193225392929

Ongoing struggle with the flesh? 2017-09-04
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1480386958706889

Condition to remain in the book of life 2017-09-05
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1481431145269137

Forgiveness of sins is not something you just claim 2017-09-06
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1482197911859127

Remain in the love of God to enter into eternal life 2017-09-06
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1482458841833034

False prophets today (EN, Spanish) 2017-09-07
Falsos profetas hoy
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1482808388464746

Reviled for the name of Christ 2017-09-07
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1482871611791757

Called to Repentance and Faith (video) (shared)
https://www.facebook.com/yestothetruth/videos/1484228991656019

God expects faithfulness 2017-09-07
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1483083975103854

Losing Salvation 2017-09-09
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1484282884983963

Out of Egypt and Out of Sin 2017-09-09
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1484386831640235

Jesus compared following Him with plowing... 2017-09-10 3:33pm
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1485183394893912

Strong Delusion Christian Mindset 2017-09-12
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1486483838097201

Jesus came to save sinners 2017-09-12
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1486498808095704

Sinning, Struggling and Stumbling is a Choice 2017-09-12

https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1486504738095111
Obey Jesus now or later (different outcomes) 2017-09-12
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1486552378090347

Those who think the truth is unloving 2017-09-12
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1486552451423673

True humility is needed to cry out for salvation 2017-09-12
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1486678501411068

Separating the wheat from the chaff 2017-09-12
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1486939498051635

Give 2017-09-13
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1487263841352534

Free doesn't mean easy 2017-09-13
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1487521121326806

Do we have a sinful nature? Are we born sinners? (video) (shared) 2017-09-14
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1488244397921145

Saved by the truth but putting up with lies from deceivers 2017-09-14
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1488369194575332

The Goal of Repentance 2017-09-14
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1488338777911707

The Narrow Way (picture) (shared) 2017-09-14
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1488370354575216

Are you righteous? 2017-09-16
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1489693317776253

Exceeding the righteousness of the scribes and Pharisees 2017-09-16 
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1489782827767302

Messages that bring conversion 2017-09-16
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1489963214415930

Marriage is a ministry 2017-09-016 9:33pm
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1490023957743189

Joking with lies 2017-09-17
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1490633967682188

Temptation and the word of God to resist
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1491118920967026

Two different mindsets and two different results 2017-09-18
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1491222244290027

Faith in God vs. "Just Believing" 2017-09-18
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1491377617607823

Zechariah and his wife Elizabeth were righteous without the "righteousness of Christ" 2017-09-19
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1492045100874408

If you have repented 2017-09-21
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1494631213949130

Breaking and humbling (cracking open an almond) 2017-09-22 5:33pm
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1495625117183073

God is a financial advisor, too 2017-09-23
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1496236187121966

Praying without ceasing is a must #222 2017-09-25
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1497900753622176

Repentance in the bible 2017-09-26
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1498672726878312

Carelessness 2017-09-27
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1499295943482657

Se convertir: devenir ce qu'on n'est pas 2017-09-27
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1498982300180688

The carnal mind in enmity against God 2017-10-03
https://www.facebook.com/yestothetruth/photos/a.318153791596884.73279.316296218449308/1503670733045178

According to your faith be it done to you 2017-10-06
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1506402219438696

Embracing Christianity 2017-10-08
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1507829759295942

These words of Jesus are not made null and void 2017-10-11
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1510466079032310

The works of the thief on the cross 2017-10-15
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1513372092075042

Las obras del ladrón en la cruz 2017-10-16
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1514633505282234

A double-minded man is unstable in all his ways. (James 1:8) 2017-10-19
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1517168205028764

"By his stripes we are healed" 2017-10-21
https://www.facebook.com/yestothetruth/posts/1519117258167192
 
#end

No comments:

Post a Comment